Kaufland Ajutor

Regulamentul Programului

Pot să îmi înscriu școala în acest program?

Fiecare instituție de învățământ poate fi angajată în acest program de către reprezentanții săi, desemnați intern în acest scop.

Când au loc înscrierile în program?

Înscrierea în program se poate face în perioada 15 septembrie – 15 februarie 2016. Tot în această perioadă trebuie anunțate activitățile pe care doriţi să le întreprindeţi.

Care sunt pașii participării la program?

Succesiunea este următoarea: vă faceți cont pe platformă – selectați instituția de învățământ de care aparțineți – înscrieți activități – le realizați – obțineți acordul de utilizare a imaginii pentru copiii care apar în materialele video și foto din timpul activităţii, dovediți realizarea activității prin încărcarea materialelor foto și video pe platformă. Ulterior, activitățile sunt verificate, conform dovezilor, de către organizatori și validate, urmând ca punctajul să se acorde instituţiei de învăţământ.

Am voie să particip la competiție?

Programul este dedicat tuturor instituțiilor de învățământ public din țară, de la grădinițe până la licee. Participarea va avea întotdeauna loc în formula cadru didactic coordonator și elevi, care vor realiza împreună o activitate dintre cele propuse de noi. Punctajele vor fi acordate instituției de învățământ din care faceți parte.

Sunt instituție de învățământ privată. Am voie să particip?

Programul curent este dedicat exclusiv instituțiilor de învățământ public din România.

Când trebuie trimis proiectul de investiție?

Proiectul de investiție este obligatoriu doar pentru câştigătorii desemnaţi şi validaţi. Acesta trebuie transmis până cel târziu la 31 martie 2016.

Ce dovezi trebuie să aduc pentru a proba realizarea unei activități?

Activitățile trebuie probate cu materiale foto și video. De asemenea, organizatorii își rezervă dreptul de a verifica la fața locului realizarea activității, astfel că unul dintre reprezentanții Kaufland poate participa la realizarea unei activități.

Cum se acordă punctajele?

Punctajele sunt diferite în funcție de tipul de activitate realizată și numărul elevilor sau copiilor participanți. După realizarea unei activități și dovedirea ei în platformă cu materiale video și foto, aceasta este revizuită și validată de către organizatori. După validare, se acordă punctajele conform cu tipul activității și numărul de elevi participanți. De exemplu, pentru activitatea „Ecologizare” din categoria „Mediu“, realizată cu participarea a 30 de copii, veți primi 60 de puncte.

De ce locul meu în clasament se schimbă zilnic?

Clasamentul afișat este dinamic și se modifică zilnic, în funcție de activitățile întreprinse de către participanți și validate de către organizatori. Astfel, zilnic pot exista activităţi aflate în curs de validare şi al căror punctaj va fi disponibil pe site numai după validarea acestora. Clasamentele în forma lor finală vor fi afișate pe 15 decembrie 2015 (Top Hărnicuți), respectiv pe 16 martie 2016 (Top Fruntași).

Când are loc premierea?

Premierea are loc în conformitate cu regulamentele Top Hărnicuți și Top Fruntași. Consultați regulamentul care vă interesează.

Am încercat să mă înregistrez dar nu găsesc instituția mea de învățământ în liste. Cui mă adresez?

În acest caz vă rugăm să ne transmiteți un email la adresa: contact@olimpiadelek.ro cu următoarele detalii:

 1. Denumirea instituției completă
 2. Denumirea scurtă (dacă există un acronim al unității)
 3. Localitate / Sat / Comună / Județ
 4. Tip unitate (grădiniță, gimnaziu, liceu e.t.c)
 5. Formă de proprietate (Public / Privat)
 6. Codul unic de înregistrare al unității de învățământ

M-am înregistrat dar nu am primit emailul de confirmare. Ce pot face?

Această situație se poate întâmpla din două motive. Primul motiv ar fi pentru că ați primit emailul de confirmare în „Spam”, pentru aceasta e necesar să verificați în căsuța din email cu denumirea „Spam”, mesajele primite. Al doilea motiv ar putea fi pentru că nu ați scris adresa corectă la înregistrare, pentru aceasta vă sugerăm să mai încercați o dată să vă înregistrați. Atenție la scrierea corectă a emailului.

Pot realiza activități din toate domeniile sau trebuie să mă limitez la o singură categorie din Anexa 1?

Activitățile pot fi desfășurate în oricare dintre domeniile menționate în regulament, însă acordați atenție faptului că fiecare activitate poate fi realizată de un anumit număr de ori, conform informațiilor din Anexa 1 a Regulamentului „Olimpiadele Kaufland”.

Care este durata minimă în care pot anunța desfășurarea unei activități?

O activitate poate fi anunțată cu minim 24 de ore înaintea desfășurării activității.

Am anunțat o activitate dar nu pot trimite materialele probatorii?

Pentru a putea încărca materialele probatorii e necesar să treacă 24 de ore de la efectuarea activității.

Unde găsesc lista cu toate activitățile, punctajele și numărul maxim de activități ce pot fi efectuate?

Pentru a accesa lista cu toate activitățile propuse vă rugăm să descărcați „Regulamentul Olimpiadele Kaufland” care se află la următorul link: www.olimpiadelek.ro/regulament. În regulament găsiți Anexa 1 în care se regăsesc toate activitățile, punctajele și numărul maxim pentru fiecare activitate în parte.

Am încărcat materialele probatorii. De ce nu a fost validată încă activitatea?

Organizatorul își rezervă dreptul să valideze sau să respingă activitatea în termen de 15 zile de la depunerea dovezilor implementării activității.

Activitatea a fost respinsă, de ce?

Conform regulamentului oficial, organizatorul își rezervă dreptul de a invalida o activitate din următoarele motive:

 1. Activitatea nu s-a desfășurat în conformitate cu descrierea acesteia din Anexa 1 din prezentul Regulament
 2. Numărul de participanți prezenți la activitate nu se încadrează în intervalul de participanți selectat la „Anunțarea activității”.
 3. Materialele probatorii nu sunt originale (încărcate de pe internet / fără drept de autor / materiale probatorii anterioare datei desfășurării activității)
 4. Materialele probatorii coincid cu o altă activitate decât cea anunțată, desfășurată de același utilizator.
 5. Activitatea anunțată nu coincide cu cea efectuată
 6. Materialele probatorii ar putea conține informații ilegale, malițioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau xenofobe.

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer